Anpassningsstrategier i lajvspråk

From Nordic Larp Wiki
Jump to navigation Jump to search

Master thesis by Susanne Vejdemo from 2004 about adaption strategies used by learners of larp conlangs.

Available here

Swedish summary:

Talare av konstruerade språk som skapats som rekvisita till levande rollspel utgår oftast från skrivna grammatikor och ordlistor. Dessa grammatikor är oftast rent teoretiska, och beskriver inte redan existerande språk utan skapar dem, med resultat att de ibland är illa lämpade att ha som grund för talat språk. Uppsatsens syfte är att undersöka vilka anpassningsstrategier som används för morfosyntaxen i två lajvspråk när de går från skrivna grammatikor till talade språk. I uppsatsen diskuteras vidare vilka motivationer det finns för att använda lajvspråk. Fem huvudsakliga anpassningsstrategier identifieras: (1) kodning från andra språk, (2)skapande av nya morfem, (3)expansion eller (4) reduktion av de funktionella ramarna hos morfem som redan existerar i grammatikan samt (5) elimineringen av morfem från grammatikan. Som huvudsakliga användningsområden för lajvspråken föreslås verktyg för inlevelse, kommunikationsmedel, kuliss för andra spelare samt hemliga språk. Lajvspråk har annorlunda syften jämfört med andra konstruerade språk. Förutom att vara lätta att lära är det mycket viktigt att de är illusionsskapande och dynamiska i sin uppbygnad.